Fluxamat s.r.o.

ŽÁROVÉ PLAZMOVÉ NÁSTŘIKY

 

 

Projekt z fondu EU

 

      

                     

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společensky účelná pracovní místa

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 6.11.2013 do 30.4.2014 bylo u zaměstnavatele fluxamat, s.r.o., IČ: 25891090 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 75 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 63 750,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 11 250,- Kč.

 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 

 

Další z projektů EU

____________________________________________________________________________________________

fluxamat s.r.o.

Název projektu: Plazmové nástřiky zdravotnických implantátů

Číslo projektu: 4.1 IN03/018

Místo realizace: Velká Bystřice

Doba trvání projektu: 05/09 - 11/10

 

____________________________________________________________________________________________

V r.2009 a r.2010 firma investovala a pořídila novou technologii pro plazmové nástřiky, na kterou získala dotaci z fondu EU, z programu OPPI - Inovace. Byla pořízena technologie plazmového nanášení a současně také nové laboratorní vybavení - Invertovaný metalografický mikroskop, Bruska vzorků, Mikroskop EMZ – 13 TR – vše firmy HANYKO Praha s.r.o., zkušební stroj TESTOMETRIC M500-50CT, hodnocení na PC pomocí software WinTest Analysis – vše firmy LabControl s.r.o. Nová technologie spolu s laboratoří a potřebným zázemím byla umístěna do nové haly, jež byla take vybudována v r.2009 a r.2010.

 

 

EVROPSKÁ UNIE FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ